Antibiotikaanvändning i djur varierar från land till land

Anledningen till att man använder antibiotika inom djurhållning är att det gör djuren friskare och större. Inom köttproduktion är det viktigt. Samtidigt är kostnaden för detta stor i form av antibiotikaresistenta bakterier. Redan nu dör hundratusentals människor till följd sjukdomar som antibiotika inte rår på. Och det är priset för att överdosera antibiotika hos djur.

Vad stoppar vi i våra djur egentligen?

I Sverige är vi förhållandevis duktiga på att inte ge våra djur antibiotika när det egentligen inte behöver den. Vi förbjöd också antibiotika i djurfoder med syftet att öka massan hos djuren (1986).

Inom EU förbjöds antibiotika av den anlednings 20 år senare och användningen av antibiotika skiljer sig en hel del från land till land inom EU. Enligt den sista mätningen är situationen allra värst på Cypern. I Sverige innehåller ett kilo kött i genomsnitt 10 mg antibiotika jämfört med Cypern som ligger på över 400 mg per kilo. Inom EU finns det beslut på att drastiskt minska antibiotikaanvändningen och sakta men säkert så börjar våra europeiska grannländer att bli bättre.

Internationellt ser det inte riktigt lika muntert ut. FN försöker ändå göra sitt för att förändra utvecklingen och minska antibiotikan. WHO har bland annat krävt att varje medlemsstat ska ta fram en egen handlingsplan för att minska användningen. Det är ett första steg, men man ska förstå att rätt många av dessa länder har en lång väg att gå. Befolkningsökningen hjälper inte heller eftersom det ställer krav på en ökad köttproduktion.

Hur ser ditt förhållande till kött ut? Äter du kött?
Jag äter kött, men de senaste åren har jag av många anledningar försökt dra ner på min konsumtion. Jag försöker också laborera med köttfria maträtter och dagar. Sedan jag för första gången satte mig in i det här med antibiotikaresistens så har valet att enbart köpa svensk kött inte varit svårt. Alls.