Världen bästa lilla myra


Nyligen hittade några forskare en ny typ av antibiotika i myror och det speciella med den här antibiotikan är att den har effekt på MRSA-bakterien som som på senare år har utvecklat resistens mot antibiotika. Så klart att den hittades hos myran, tänkte jag. Myror är en ständig källa till information och förtjusning och ju äldre jag blir desto mer respekt har jag för dessa små rackare och jag är inte ensam. Världen över försöker forskare lära sig mer om och av dem. Antibiotikan är bara en sak, hur de organiserar sig, bygger och hittar hem är andra.

Världen över finns det uppskattningsvis 22 000 myrarter, så vi lider inte direkt brist på forskningsobjekt. Alla arter har också sina egenheter, många har en drottning men det finns även kolonier med flera, vilket inte överensstämmer med den generella myten om myror.

Här kommer lite mer intressant fakta om myror:

  • Ursprungligen utvecklades myran från en getingliknande förfader men många av dem saknar vingar och är istället kända för att kunna tillryggalägga sig enorma avstånd till fots.
  • Myror finns nästan överallt förutom på Antarktis och några till isolerade och avlägsna öar.
  • Den totala vikten av jordens alla myror är ungefär lika stor som mänsklighetens och den motsvarar 25 procent av den totala biomassan.
  • Storleken på olika myrsorter kan variera mellan 0,75 mm till 52 mm.
  • De är också kända för att kunna bära 20 gånger sin egen vikt.
  • Myror organiserar oss precis som vi människor, olika myror har olika uppgifter och tillsammans löser de problem. Ofta effektivare än vad vi människor gör.
  • Vissa myrdrottningar kan leva upp till 30 år, vilket är längst av alla insekter (vi hittills vet). Arbetare leva mellan 1 till 3 år och manliga drönare lever oftast bara i några veckor.

Ibland brukar jag Googla myrfilmer och myrforskning vilket påminner mig om en annan sak. Snart har David Attenboroughs andra säsong av Planet Earth (förhoppningsvis innehåller den myror). Jag kommer att sitta bänkad, kommer du?